Dragon Age: Początek - Przebudzenie - Zaklęcia

Dragon Age: Początek - Przebudzenie - Zaklęcia

 Nowe zaklęcia z dodatku

Tarcza Pustki

Mag modyfikuje Magiczną Tarczę, by częściowo przenieść się do Pustki, co znacznie zwiększa szansę odparcia wrogich zaklęć lub uniknięcia ataków fizycznych, dopóki zaklęcie działa. Szanse te są jednak zmniejszone, gdy zaklęcie nie działa.

Mistrzostwo Żywiołów

Mag nauczył się potęgować efekt działania każdego z żywiołów, zwiększając obrażenia od żywiołów zadawane innymi atakami, póki to zaklęcie działa.

Dostrojenie

Mag zdołał dostroić się do otaczających go magicznych energii, dzięki czemu otrzymuje premię do siły woli, magii i regeneracji many.

Spirala Czasu

Dzięki ogromnej koncentracji mag potrafi zmieniać postrzeganie czasu, kasując opóźnienia wszystkich zaklęć.

Odpychające Pole

Dopóki to zaklęcie działa, z maga emanują odpychające fale energii. Każda fala przewraca wrogów, którym nie powiedzie się rzut na odporność fizyczną. Powalenie każdej istoty powoduje zużycie many.

Pokrzepienie

Pole ożywiającej energii wspomagają pobliskich przyjaciół, znacznie zmniejszając ich zmęczenie, dzięki czemu ich zaklęcia i talenty mają zredukowany koszt aktywacji, dopóki działa to zaklęcie. Jednakże nieustannie zużywa ono manę rzucającego.

Tajemne Pole

Dopóki to zaklęcie działa, z maga emanują fale tajemnej energii, wypuszczając pociski zadające duchowe obrażenia wrogom w jego zasięgu. Każdy pocisk zużywa niewielką ilość many.

Mistyczna Negacja

Dopóki to zaklęcie działa, maga otacza aura przyjaznej magii. Co kilka sekund zaklęcie to rozprasza wszelkie magiczne efekty w polu jego działania, rzucone przez wrogą istotę. Każde rozproszenie zużywa niewielką ilość many.

 

 

 

 


Drukuj