Dragon Age: Początek - Dawni Bogowie

Dragon Age: Początek - Dawni Bogowie

Istoty, które były czczone przez lud Thedosian, a szczególnie przez magów. Bogowie byli czczeni w formie smoków. Legendy opowiadają, że to właśnie te istoty pierwotnie nauczyły magów jak kontrolować i używać magii. Niektórzy twierdzą również, że Arcydemony to spaczeni dawni bogowie.

W zakonie uczą, iż dawne bóstwa były fałszywe. Mówi się, że to one odwróciły śmiertelników od Stwórcy, co zostało uznane za Pierwszy Grzech. Dawni Bogowie zostali uwięzieni przez Stwórcę w podziemiach. Ich umysły nadal błądziły w pustce, jak zrobiły to umysłom każdej śpiącej istocie dzięki temu mogli skontaktować się z Magistrami i nauczać ich magii, myśląc że ci ich uwolnią. Dlatego właśnie magowie wkroczyli do Złotego Miasta, by pozbawić władzy Stwórcę tym czynem wywołali pierwszą plagę.

Zakon uważa, że w istniały ukryte świątynie ku czci Dawnych Bogów, które prawdopodobnie zostały zniszczone, gdy miała miejsce pierwsza plaga. Krązą również pewne plotki, mówiące o tym, że nadal istnieją kulty poświęcone tym istotom.

Magistrowie czcili siedmiu bogów. Pierwszy z nich nazywał się Dumat i był ich liderem. Dumat stał się pierwszym arcydemonem i ostatecznie pokonano go podczas pierwszej plagi.

Siedmiu Dawnych Bogów:

* Zazikel, Smok Chaosu i Arcydemon Drugiej Plagi

* Razikale, Smok Tajemnicy

* Lusacan, Smok Nocy

* Toth, Smok Ognia i Arcydemon Trzeciej Plagi

* Andoral, Smok Łańcuchów i Arcydemon Czwartej Plagi

* Urthemiel, Smok Piękna i Arcydemon Piątej Plagi, w Fereldenie

* Dumat, Smok Ciszy i pierwszy Arcydemon

 

 

 


Drukuj