Dragon Age: Początek - Pieśń Światła

Dragon Age: Początek - Pieśń Światła

Pieśń Światła jest religijnym tomem pieśni, który stanowi podwaliny Zakonu. Pieśń podzielona jest na Kantyki, które dotyczą wielu tamtów, takich jak historia ludzkości, historia Prorokini Stwórcy - Andraste czy założenia Zakonu.

Jedne z nich to zbiory hymnów, inne to charakterystyczne nauki Zakonu podczas gdy inne to medytacje mające na celu duchowe wspieranie wiernych. Nawet w Kantyku, ta sama historia może być opowiedziana więcej niż jeden raz na różne sposoby. Kantyki opisane są tytułem, strofą i wersem. Według wierzeń Pieśń napisana została w swojej aktualnej formie przez pierwszego ze Świętych.

Przykładowe Kantyki:

Kantyk Lamentów

I tak Złote Miasto zostało oczernione

Z każdym krokiem, który stawiasz w moim Holu.

Cudny w perfekcji, ulatnia się.

Sprowadziłeś Grzech do Nieba

I zgubę na cały świat.

Kantyk Lamentów

Tam, gdzie nie ma światła, kwitnie cień

Kantyk Lamentów

Kantyk Shartan

Ten tekst uważany jest za heretycki i został wykreślony z aktualnej Pieśni Światła.

Na słowo Shartan niebo

Stało się czarne od strzał.

Przy Naszej Pani, dziesięć tysięcy mieczy

Wysunęło się z pochw,

Wielki hymn rozniósł się po Polach Valarian, radośnie głosząc:

Ci, którzy byli niewolnikami są teraz wolni.

Kantyk Shartan

Kantyk Andrasty

I wtedy zobaczyłam Czarne Miasto,

Jego na zawsze splamione wieże,

Na zawsze zamknięte bramy.

Niebo wypełnione było ciszą

Wiedziałam już

I przepełniłam swe serce smutkiem.

Kantyk Andrasty

 

 

 

Drukuj