Dragon Age: Początek - Talenty

Dragon Age: Początek - Talenty

Talenty klas

Łotrzyk

Talenty I-ego poziomu

Nieczysta walka

Łotrzyk obezwładnia cel, który nie otrzymuje od tego ataku obrażeń, ale zostaje na chwilę ogłuszony.

Poniżej pasa

Łotrzyk wyprowadza błyskawicznego i bardzo niehonorowego kopa, zadając nim normalne obrażenia i obniżając obronę i szybkość poruszania się, o ile cel nie wykona testu odporności fizycznej.

Zręczne ręce

Wszyscy łotrzykowie dysponują pewną wiedzą na temat otwierania zamków i dostrzegania pułapek, ale wyjątkowo zręczne i pewne ręce dają tej postaci premię do otwierania zamków i rozbrajania pułapek. Poziom sprytu postaci także wpływa na tę umiejętność.

Kamuflaż

Łotrzyk nauczył się znikać przeciwnikom z oczu, choć może się okazać, że co bardziej spostrzegawczy spośród nich nie dadzą się na tę sztuczkę nabrać. Podejmowanie jakichkolwiek czynności poza ruchem, a więc takich jak udział w walce czy korzystanie z przedmiotów, zwróci uwagę przeciwnika. Jeśli skradający się łotrzyk zainicjuje walkę, pierwsze uderzenie będzie automatycznie trafieniem krytycznym lub ciosem w plecy.

Talenty II-ego poziomu

Ruch w walce

Szybki łotrzyk potrafi zmylić przeciwników, zyskując szerszy kąt ataku z flanki, a więc większą szansę na cios w plecy.

Zabójcze uderzenie

Łotrzyk zadaje błyskawiczny cios w odsłonięte miejsce. Obrażenia są normalne, ale cios ma zwiększoną szansę na przebicie zbroi.

Ulepszone narzędzia

Ten łotrzyk nosi przy sobie cały zestaw narzędzi służących do radzenia sobie z co bardziej skomplikowanymi zamkami oraz do uruchamiania pułapek w taki sposób, by nie odnieść przy tym obrażeń. Narzędzia te dają dodatkową premię do otwierania zamków i rozbrajania pułapek, na które to umiejętności wpływa także poziom sprytu postaci.

Skryte używanie przedmiotów

Łotrzyk nauczył się jednocześnie skradać i używać przedmiotów.

Talenty III-ego poziomu

Cios łaski

Gdy cel jest obezwładniony, łotrzyk korzysta z okazji i uderza tam, gdzie najbardziej zaboli. Wszystkie ciosy przeciwko wrogom ogłuszonym i sparaliżowanym traktowane są jak ciosy w plecy.

Instynkt zabójcy

Łotrzyk ma oko do słabych punktów przeciwnika, dzięki czemu otrzymuje premię do szansy na trafienie krytyczne dla wszystkich ataków. Oprócz tego, jeśli poziom sprytu łotrzyka jest wyższy od jego siły, może on użyć modyfikatora sprytu zamiast modyfikatora siły do określenia obrażeń zadawanych podczas ataku.

Biegłość w mechanice

Dzięki praktyce i przyswojeniu teorii, łotrzyk ten posiadł encyklopedyczną wiedzę na temat urządzeń uniemożliwiających dostanie się do środka osobom niepowołanym. Umiejętność doboru odpowiedniej techniki otwarcia zamka lub rozbrojenia pułapki, zależnie od urządzenia, z jakim łotrzyk ma do czynienia, daje mu kolejną premię do tych umiejętności. Wpływa na nie także poziom sprytu postaci.

Kamuflaż w walce

Łotrzyk potrafi już skradać się w walce, chociaż otrzymuje wówczas znaczy modyfikator ujemny.

Talenty IV-ego poziomu

Udawanie śmierci

Łotrzyk pada na ziemię i udaje trupa. Wrogowie ignorują go i szukają innych celów, póki nie wstanie z powrotem.

Uniki

Łotrzyk otrzymuje nadnaturalną zdolność wyczuwania i unikania niebezpieczeństwa. Talent ten daje mu 20-procentową szansę na uniknięcie ataków fizycznych, wliczając w to ogłuszenie oraz powalenie.

Mistrzostwo budowy urządzeń

Praktyka czyni mistrza. Na tym poziomie wiedzy i umiejętności problemy sprawiają temu łotrzykowi tylko najbardziej skomplikowane zamki i pułapki. Postać otrzymuje kolejną premię do umiejętności otwierania zamków i rozbrajania pułapek. Wpływa na nie także poziom sprytu postaci.

Mistrz kamuflażu

Łotrzyk jest prawdziwym mistrzem pozostawania niezauważonym i zyskuje duże premie do wszystkich testów i skradania się.

Wojownik

Talenty I-ego poziomu

Wielka siła

Poprzez ciężką pracę i trening, wojownik zyskał większą żywotność, a używanie zdolności w pancerzu stało się mniej męczące.

Dokładne ciosy

W trybie tym wojownik stara się, by każdy cios miał znaczenie, poświęcając szybkość ataku na rzecz premii do ataku oraz zwiększonej szansy na trafienie krytyczne.

Talenty II-ego poziomu

Groźba

Wojownik przyjmuje groźną i wyzywającą postawę, która z każdym ciosem zwiększa wrogość przeciwników i odciąga ich od innych celów.

Drwina

Wojownik zwraca na siebie uwagę pobliskich nieprzyjaciół szyderczym okrzykiem, zwiększając ich wrogość wobec siebie. Przerażający wygląd zwiększa skuteczność tego okrzyku.

Talenty III-ego poziomu

Odwaga

Niezłomna odwaga wojownika daje mu premię do obrażeń, odporności fizycznej i umysłowej oraz szansy trafienia krytycznego. Ta ostatnia zwiększa się w zależności od liczby przeciwników, z którymi walczy wojownik, poczynając od trzech.

Przerwanie

Spokojna, odprężona postawa sprawia, że wojownik wydaje się pobliskim wrogom mniej niebezpieczny. Będą oni szukać innego celu.

Talenty IV-ego poziomu

Śmiertelny cios

Za każdym razem, gdy wojownik powala wroga, koniec bitwy zdaje się być coraz bliżej, co sprawia, że wojownik odzyskuje część wytrzymałości.

Doskonałe ciosy

Wojownik skupia się na precyzji cięcia i otrzymuje na pewien czas ogromną premię do ataku.

Broń dwuręczna

Talenty I-ego poziomu

Cios rękojeścią

Postać, zamiast zadać spodziewany przez wroga morderczy cios, uderza go płazem lub rękojeścią, powalając go na ziemię, jeśli nie wykona testu odporności fizycznej.

Rozbicie broni

Postać próbuje utrudnić przeciwnikowi przejście do kontrataku, zamiast starać się zadać mu decydujące uderzenie. Jeśli cel nie przejdzie pomyślnie testu na odporność fizyczną, poziom ataku celu zostanie na krótko obniżony.

Silny cios

Postać wkłada w jeden atak dodatkową siłę. Jeśli cios ten trafi, zadaje on celowi zwiększone obrażenia, a ponadto przeciwnik musi wykonać test odporności fizycznej lub zmniejszy się jego szybkość poruszania się.

Talenty II-ego poziomu

Niezłomność

W trybie tym postać, dzięki czystej sile woli, utrzymuje kontrolę nad polem walki, otrzymując niewielki wzrost obrażeń zadawanych w ataku, wraz z odpornością na ogłuszenie lub powalenie.

Druzgoczące ciosy

Postać sieje zniszczenie z równą skutecznością, co śmierć. Znacznie zwiększone są obrażenia zadawane golemom i innym konstruktom.

Potężne ciosy

Postać w tym trybie zadaje każdy cios ze zwiększoną siłą, zyskując premię do obrażeń, ale też negatywne modyfikatory do ataku i obrony. Oburęczna siłą zmniejsza te modyfikatory.

Talenty III-ego poziomu

Ogłuszające ciosy

Obeznanie z ogromną bronią dwuręczną sprawia, że każdy z potężnych ataków postaci ma szansę ogłuszyć wroga.

Strzaskanie pancerza

Postać zadaje niszczące uderzenie w pancerz celu. Cel odnosi normalne obrażenia, ale pancerz także ulega uszkodzeniu, chyba że cel przejdzie pomyślnie test na odporność fizyczną.

Oburęczna siła

Postać nauczyła się skuteczniej władać bronią dwuręczną. Ujemne modyfikatory do ataku i obrony Potężnych ciosów zostają zmniejszone.

Talenty IV-ego poziomu

Cios krytyczny

Postać wykonuje jeden potężny cios. Jeśli atak ten trafi, to automatycznie staje się trafieniem krytycznym i, jeśli wróg jest ranny, może nawet położyć go trupem na miejscu.

Niszczyciel

Tylko nieliczni potrafią oprzeć się morderczym ciosom niszczyciela. Każdy atak wyszczerbia pancerz celu, obniżając na pewien czas jego skuteczność. Efekty kolejnych ciosów nie kumulują się.

Oburęczny zamach

Postać bierze zamach i wykonuje ogromny cios bronią dwuręczną, zadając normalne obrażenia trafionym przeciwnikom i powalając ich na ziemię, chyba że przejdą pomyślnie test na odporność fizyczną.

Broń i tarcza

Talenty I-ego poziomu

Cios tarczą

Postać wali w cel tarczą, zadając normalne obrażenia i powalając go na ziemię, jeśli nie wykona testu na odporność fizyczna. Mistrzostwo władania tarczą podwaja premię z siły dla tego ataku.

Obrona tarczą

W tym trybie postać przyjmuje postawę obronną, w której duże znaczenie zyskuje tarcza, oraz otrzymuje premię do obrony i zwiększoną szansę na odbicie pocisków. Jednocześnie obniżeniu ulega zdolność ataku. W przypadku korzystania z umiejętności Balansu tarczą, kara do ataku zostaje zredukowana. Gdy aktywna jest Biegłość władania tarczą, wzrasta premia do obrony. Mistrzostwo władania tarczą zapewnia dalszy wzrost premii do obrony.

Blok tarczą

Wprawa w walce z tarczą sprawia, ze postać ma się na baczności. Wrogowie nie są już w stanie zajść jej z flanki po stronie, po której trzyma tarczę.

Talenty II-ego poziomu

Uderzenie tarczą

Postać wykonuje po ataku dwa ciosy tarczą, zadając każdym normalne obrażenia. Cel zostaje ogłuszony, jeśli nie wykona testu odporności na obrażenia fizyczne. Mistrzostwo władania tarczą podwaja premię z siły dodawaną do każdego ciosu.

Balans tarczą

Postać nauczyła się dostosowywać do obciążenia tarczy. Obrona tarczą traci ujemny modyfikator do ataku.

Zasłona tarczą

W tym trybie wojownik ma większą szansę na odbicie strzał i pocisków tarczą. mistrzostwo władania tarczą daje jeszcze większą szansę.

Talenty III-ego poziomu

Obezwładnienie

Postać zadaje trzy ciosy tarczą. Pierwsze dwa zadają normalne obrażenia. Trzeci, jeśli trafi, jest trafieniem krytycznym, a ponadto zwala wroga z nóg, jeśli ten nie wykona testu na odporność fizyczną. Mistrzostwo władania tarczą zwiększa obrażenia.

Mur

W trybie tym tarcza postaci daje znaczącą premię do pancerza i zwiększa prawdopodobieństwo odbicia pocisków. Ceną za to jest zmniejszenie zadawanych obrażeń. W trybie tym Biegłość władania tarczą czyni postać odporną na bezpośrednie ataki powalające, a Mistrzostwo władania tarczą daje premię do obrony.

Taktyka z tarczą

Postać nauczyła zasłaniać się tarczą z każdej strony. Atak z flanki nie daje jej przeciwnikom żadnych premii.

Talenty IV-ego poziomu

Ofensywa

Postać zadaje szybko cztery ciosy, ale obrażenia są z każdym ciosem coraz słabsze. Jeśli postać dysponuje mistrzostwem władania tarczą, zadawane obrażenia z każdym ciosem rosną.

Biegłość władania tarczą

Doświadczenie w korzystaniu z tarczy sprawia, że niektóre zdolności postaci są skuteczniejsze. Obrona tarczą zapewnia większą premię do obrony, zaś używanie Muru sprawia, że postać staje się odporna na bezpośrednie ataki powalające.

Mistrzostwo władania tarczą

Postać potrafi posługiwać się tarczą zarówno defensywnie, jak i ofensywnie. Cios tarczą, Uderzenie tarczą, Natarcie, Obezwładnienie, Obrona tarczą, Mur oraz Zasłona tarczą zyskują dodatkowe efekty.

Dwie bronie

Talenty I-ego poziomu

Walka dwiema broniami

Postać ma wprawę w walce dwiema broniami. Kara do obrażeń broni trzymanej w drugiej ręce jest zmniejszona.

Podwójne uderzenie

Postać w tym trybie atakuje jednocześnie obiema broniami. Ataki powodują większe obrażenia, ale postać nie może zadawać regularnie trafień krytycznych i ciosów w plecy.

Zamach dwiema broniami

Postać wykonuje szeroki zamach obiema broniami, trafiając pobliskich wrogów i zadając znacznie większe obrażenia niż normalnie.

Talenty II-ego poziomu

Wprawa z dwiema broniami

Postać z niezwykłą wprawą włada z dwiema broniami naraz, zyskując premię do obrony i ataku.

Riposta

Postać wyprowadza jeden cios, który zadaje normalne obrażenia i ogłusza wroga, jeśli ten nie wykona testu odporności fizycznej. Następnie postać atakuje drugą bronią. Jeśli cel jest ogłuszony, cios jest trafieniem krytycznym.

Grad ciosów

Postać zadaje trzy błyskawiczne ciosy, każdy za normalne obrażenia.

Talenty III-ego poziomu

Ekspert dwóch broni

Postać jest doświadczona w walce dwiema broniami. Otrzymuje premię do szansy trafienia krytycznego, a każdy cios ma też szansę zadania krwawiących ran, które powodują, że żywotność celu stopniowo maleje.

Okulawienie

Postać wykonuje niski cios, otrzymując chwilową premię do ataku oraz zadając trafienie krytyczne, jeśli cios dojdzie celu. Jeśli cel nie zda testu odporności fizycznej, otrzyma negatywne modyfikatory do szybkości poruszania się, ataku i obrony.

Pęd

Postać nauczyła się przechodzić zwinnie z jednego ataku do kolejnego, co zwiększa znacząco szybkość z jaką zadaje ciosy. Tryb ten powoduje jednak szybką utratę wytrzymałości.

Talenty IV-ego poziomu

Mistrz dwóch broni

Tylko nieliczni potrafią opanować trudna sztukę walki dwiema broniami w stopniu mistrzowskim. Ta postać należy do tego elitarnego grona, jest w stanie dzierżyć w obu rękach broń niezależnie od jej rozmiaru, a koszty wytrzymałości wszystkich talentów związanych z walką dwiema broniami zostają obniżone.

Kara

Postać wykonuje trzy szybkie ciosy, zadając normalne obrażenia pierwszymi dwoma; ostatni, jeśli trafi, jest trafieniem krytycznym. Cel może też otrzymać ujemne modyfikatory do ataku i obrony lub zostać powalony na ziemię.

Trąba powietrzna

Postać zaczyna wirować w śmiertelnym tańcu, atakując pobliskich wrogów obiema broniami. Każde trafienie zadaje normalne obrażenia.

Łucznictwo

Talenty I-ego poziomu

Strzelectwo w zwarciu

Łucznik ma doświadczenie w walce w ciasnych pomieszczeniach. Ataki wroga nie przerywają strzelania.

Przyszpilający strzał

Łucznik celuje w nogi, usiłując przygwoździć wroga. Jeśli nie wykona on testu odporności fizycznej, jest unieruchomiony, jeśli wykona, zmniejsza się jego szybkość.

Grad strzał

W tym trybie szybkość bierze górę nad celnością; łucznik wystrzeliwuje więcej strzał, ale nie ma szans na zadanie trafień krytycznych. Mistrz łucznictwa jeszcze bardziej zwiększa szybkość strzału.

Talenty II-ego poziomu

Celny strzał

W tym trybie łucznik mierzy uważnie, by liczył się każdy strzał. Maleje zatem szybkostrzelność, ale zwiększane są premie do ataku, obrażeń, przebicia zbroi i szansy trafienia krytycznego. Mistrz łucznictwa jeszcze zwiększa premie.

Okulawiający strzał

Dobrze wycelowany strzał, który, jeśli trafi, przeszkadza celowi w walce, zmniejszając jego obrona i atak, ale zadaje tylko normalne obrażenia. Talent Mistrz łucznictwa dodaje premię do ataku podczas używania tej zdolności.

Druzgocący strzał

Łucznik wypuszcza strzałę, która ma na celu uszkodzenia pancerza wroga. Strzał ten, jeśli dotrze do celu, zadaje normalne obrażenia, a ponadto obniża wartość pancerza celu. Mistrz łucznictwa zmniejsza wartość pancerza jeszcze bardziej.

Talenty III-ego poziomu

Ostrzał defensywny

Łucznik przyjmuje postawę defensywną, zyskując premię do obrony za cenę szybkostrzelności. Talent Mistrz łucznictwa zwiększa premię do obrony.

Strzał krytyczny

Łucznik zauważa wyrwę w pancerzu wroga i wystrzeliwuje strzałę; jeśli trafi, otrzymuje automatyczne trafienie krytyczne i premię do przebicia zbroi. Talent Mistrz łucznictwa zwiększa premię do przebicia pancerza.

Ogień zaporowy

Gdy tryb ten jest aktywny, strzały łucznika spowalniają wroga. Każda strzała zadaje zwykłą ilość obrażeń, spowalniając jednocześnie przeciwnika, którego szybkość ataku zostaje na jakiś czas obniżona. Karę tę można otrzymać wielokrotnie.

Talenty IV-ego poziomu

Mistrz łucznictwa

Mistrzowie łucznictwa, śmiertelnie groźni, gdy korzystają z łuków oraz kusz, otrzymują premie za korzystanie x talentu Celowania, Ognia zaporowego, Okaleczającego strzału, Krytycznego strzału, Zabójczej strzały, Szybkiego strzału oraz Druzgocącego strzału. Talent ten niweluje także obniżenie szybkości ataku, gdy postać ma na sobie ciężką zbroję. W przypadku masywnych zbroi szybkość ataku zostaje obniżona.

Zabójcza strzała

Łucznik celuje uważnie, uzyskując automatyczne trafienie krytyczne, jeśli strzała doleci do celu, choć pewne cele o wysokich poziomach mogą być niewrażliwe na ten efekt. Powoduje to zmniejszoną regenerację wytrzymałości łucznika. Mistrz łucznictwa dodaje ponadto premię do ataku.

Strzał rozproszony

Łucznik wystrzeliwuje jedną strzałę, która automatycznie trafia, ogłusza cel i zadaje normalne obrażenia, a następnie rozpryskuje się i uderza we wszystkich pobliskich wrogów z tym samym skutkiem.

Informacje wzięte z gry.


Drukuj