Dragon Age: Inkwizycja – funkcja importu stanów gry

Rozpocząłeś swoją przygodę w Dragon Age: Inkwizycja na PlayStation 3 lub Xbox 360 i chcesz się przesiąść na PlayStation 4 lub Xbox One? Mamy dla ciebie świetną wiadomość! Dzięki nowej funkcji importu stanów gry możesz przenieść swoje stare pliki zapisu i kontynuować przygodę bez konieczności rozpoczynania jej od nowa*.


Wszystkie nadchodzące dodatki do Dragon Age: Inkwizycja będą dostępne wyłącznie na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Dlatego, aby jak najbardziej ułatwić użytkownikom przesiadkę na nowe platformy, opracowaliśmy funkcję importu stanów gry. Poniżej wyjaśniamy, jak wygląda proces migracji na każdej z platform i odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Wymagana gra Dragon Age: Inkwizycja, sprzedawana osobno. Wymagany zakup systemu PlayStation 4 lub konsoli Xbox One.
Migracja twojego stanu gry oraz profilu Dragon Age: Inkwizycja na PlayStation®
Gra jednoosobowa

Eksportowanie stanu gry z systemu PlayStation®3

Jak stworzyć nowy eksportowalny stan gry w Czarnym Emporium:

    1. Aby stworzyć eksportowalny stan gry na systemie PlayStation®3, udaj się do Czarnego Emporium lub wczytaj odpowiedni plik zapisu.
    2. W menu zapisu gry wybierz opcję „NOWY STAN GRY” i naciśnij [przycisk L2], aby wyeksportować zapis do PlayStation®4.
    3. Na ekranie pojawi się komunikat wyjaśniający, na czym polega proces eksportu stanu gry. Przeczytaj go dokładnie.
    4. W tym momencie możesz kontynuować proces lub go anulować. Przycisk kontynuacji został zmieniony z [przycisku X] na [trójkąt], aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu tego pierwszego przed dokładnym zapoznaniem się z informacją o przebiegu procesu eksportu.

Jeśli zdecydujesz się kontynuować, wyświetlony zostanie komunikat: „Wysyłanie stanów gry na serwer”. Po zakończeniu wysyłania pojawi się komunikat: „Udało się wyeksportować twój bieżący stan gry”.

Co należy wiedzieć na temat procesu eksportowania stanów gry?

    W danym momencie do zaimportowania jest dostępny tylko jeden wyeksportowany stan gry.
    Wyeksportowanie kolejnego stanu gry powoduje zastąpienie stanu gry wyeksportowanego wcześniej.
    Próba stworzenia pliku zapisu do wyeksportowania poza Czarnym Emporium powoduje pojawienie się informacji, że należy to zrobić w Czarnym Emporium.

Importowanie stanu gry na system PlayStation®4

Jak zaimportować stan gry wyeksportowany w Czarnym Emporium:

    1. Na systemie PlayStation®4 wybierz „Menu główne”, a następnie „Dodatki”.
    2. Na ekranie dodatków wybierz opcję „Importuj stan gry z systemu PlayStation®3”. Pojawi się komunikat: „Sprawdzanie stanów gry na serwerze”.
    3. Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat dostępnego stanu gry. Upewnij się, że jest to stan, który wcześniej wyeksportowałeś.
    4. W tym momencie możesz kontynuować proces lub go anulować. Przycisk kontynuacji został zmieniony z [przycisku X] na [trójkąt], aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu tego pierwszego przed dokładnym zapoznaniem się z informacją o przebiegu procesu eksportu.
    5. Jeśli zatwierdzisz import, na ekranie pojawi się komunikat: „Pobieranie stanu gry z serwera”.
    6. Po zakończeniu pobierania powinien zostać wyświetlony komunikat: „Pobieranie twoich stanów gry zakończyło się powodzeniem”.
    7. Przejdź do Czarnego Emporium na PlayStation®4.

Importowanie stanu gry z kampanii jednoosobowej zostało zakończone. Jeśli chcesz zmodyfikować zaimportowaną postać, możesz skorzystać ze znajdującego się w Czarnym Emporium Lustra Transformacji.

    Użycie Lustra Transformacji jest zalecane, bo na systemie PlayStation®3 pewne opcje dostosowania postaci nie były dostępne.

Co należy wiedzieć na temat procesu eksportowania stanów gry?

    Jeśli nie jest dostępny stan gry do zaimportowania, pojawia się komunikat o błędzie.
    Jeśli nie jest dostępna jakaś zawartość do pobrania, pojawia się komunikat o błędzie. Aby możliwe było zaimportowanie stanu gry, na nowym systemie muszą być zainstalowane te same dodatki, co na systemie PlayStation®3, na którym stan gry stworzono.
        Wykorzystuje funkcję blokowania stanów zapisu z podstawowej wersji gry.
    Jeśli wystąpi błąd, dla którego nie przygotowaliśmy komunikatu, pojawi się komunikat standardowy.

Gra wieloosobowa

Migracja danych gry wieloosobowej na systemach PlayStation®

Jak przeprowadzić migrację danych trybu wieloosobowego:

    1. Na systemie PlayStation®4 wybierz „Menu główne”, a następnie „Dodatki”.
    2. Na ekranie dodatków wybierz opcję „Migruj dane trybu wieloosobowego”.
        WAŻNE! Migrację danych trybu wieloosobowego można przeprowadzić tylko raz.
        Migrację danych trybu wieloosobowego z PlayStation®3 na PlayStation®4 można przeprowadzić tylko za pośrednictwem menu PlayStation®4.
    3. Na ekranie pojawi się komunikat wyjaśniający, na czym polega proces migracji danych trybu wieloosobowego.
    4. W tym momencie możesz kontynuować proces lub go anulować. Przycisk kontynuacji został zmieniony z [przycisku X] na [trójkąt], aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu tego pierwszego przed dokładnym zapoznaniem się z informacją o przebiegu procesu migracji.
    5. Migracja danych trochę potrwa. Po jej zakończeniu powinien zostać wyświetlony następujący komunikat: „Migracja twoich danych trybu wieloosobowego z systemu PlayStation®3 udała się”.

Migracja danych trybu wieloosobowego została zakończona. Możesz teraz kontynuować zabawę na PlayStation®4.

Co należy wiedzieć na temat procesu eksportowania stanów gry?

    Jeśli na wykorzystywanym przez ciebie koncie była już przeprowadzana migracja danych trybu wieloosobowego, pojawi się informujący o tym komunikat.
        Migracja jest jednorazowa i nieodwracalna.
    "Błąd migracji – brak połączenia z usługami sieciowymi (EA, PSN / XBL). "
        Do przeprowadzenia migracji konieczne jest połączenie internetowe.
    "Błąd migracji – gracz nie zakończył transakcji zakupu. "
        Powodem jest zwykle niesfinalizowanie transakcji zakupu przez gracza. Uruchom grę na PlayStation®3, aby sfinalizować transakcję.
    "Błąd migracji – gracz ma na koncie ponad 99 sztuk platyny. "
        Migracja konta jest możliwa tylko wtedy, gdy masz na koncie 99 lub mniej sztuk platyny. Jeśli masz na koncie jakąkolwiek sumę platyny, podczas migracji nie zostanie ona przetransferowana z PlayStation®3 na PlayStation®4.
        Jeśli na koncie masz 99 lub mniej sztuk platyny, pozostanie ona na PlayStation®3, a PlayStation®3 i PlayStation®4 będą odtąd miały oddzielne salda.
        Jeśli na koncie masz 100 lub więcej sztuk platyny, migracja zostanie wstrzymana. Aby ją kontynuować, musisz wydać platynę na PlayStation®3.
    Jeśli wystąpi błąd, dla którego nie przygotowaliśmy komunikatu, pojawi się komunikat standardowy.

Migracja twojego stanu gry oraz profilu Dragon Age: Inkwizycja na konsolach Xbox
Gra jednoosobowa

Eksportowanie stanu gry z konsoli Xbox 360

Jak stworzyć nowy eksportowalny stan gry w Czarnym Emporium:

    1. Aby stworzyć eksportowalny stan gry na konsoli Xbox 360, musisz znajdować się w Czarnym Emporium.
    2. W menu zapisu gry wybierz opcję „NOWY STAN GRY” i naciśnij , aby wyeksportować zapis na konsolę Xbox One.
    3. Na ekranie pojawi się komunikat wyjaśniający, na czym polega proces eksportu stanu gry. Przeczytaj go dokładnie.
    4. W tym momencie możesz kontynuować proces lub go anulować. Przycisk kontynuacji został zmieniony z [przycisku X] na [przycisk Y], aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu tego pierwszego przed dokładnym zapoznaniem się z informacją o przebiegu procesu eksportu.

Jeśli zdecydujesz się kontynuować, wyświetlony zostanie komunikat: „Wysyłanie stanów gry na serwer”. Po zakończeniu wysyłania pojawi się komunikat: „Udało się wyeksportować twój bieżący stan gry”.

Co należy wiedzieć na temat procesu eksportowania stanów gry?

    W danym momencie w chmurze BioWare Online Service jest dostępny tylko jeden wyeksportowany stan gry.
    Wyeksportowanie kolejnego stanu gry powoduje zastąpienie stanu gry wyeksportowanego wcześniej.
    Próba stworzenia pliku zapisu do wyeksportowania poza Czarnym Emporium powoduje pojawienie się informacji, że należy to zrobić w Czarnym Emporium.

Importowanie stanu gry na konsolę Xbox One

Jak zaimportować stan gry wyeksportowany w Czarnym Emporium:

    1. Na konsoli Xbox One wybierz „Menu główne”, a następnie „Dodatki”.
    2. Na ekranie dodatków wybierz opcję „Importuj stan gry z konsoli Xbox 360”. Pojawi się komunikat: „Sprawdzanie stanów gry na serwerze”.
    3. Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat dostępnego stanu gry. Upewnij się, że jest to stan, który wcześniej wyeksportowałeś.
    4. W tym momencie możesz kontynuować proces lub go anulować. Przycisk kontynuacji został zmieniony z [przycisku X] na [przycisk Y], aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu tego pierwszego przed dokładnym zapoznaniem się z informacją o przebiegu procesu eksportu.
    5. Jeśli zatwierdzisz import, na ekranie pojawi się komunikat: „Pobieranie stanu gry z serwera”.
    6. Po zakończeniu pobierania powinien zostać wyświetlony komunikat: „Pobieranie twoich stanów gry zakończyło się powodzeniem”.
    7. Przejdź do Czarnego Emporium na Xbox One.

Importowanie stanu gry zostało zakończone. Jeśli chcesz zmodyfikować zaimportowaną postać, możesz skorzystać ze znajdującego się w Czarnym Emporium Lustra Transformacji.

Co należy wiedzieć na temat procesu eksportowania stanów gry?

    Jeśli nie jest dostępny stan gry do zaimportowania, pojawia się komunikat o błędzie.
    Jeśli nie jest dostępna jakaś zawartość do pobrania, pojawia się komunikat o błędzie. Aby możliwe było zaimportowanie stanu gry, na nowej konsoli muszą być zainstalowane te same dodatki, co na konsoli Xbox 360, na której stan gry stworzono.
    Wykorzystuje funkcję blokowania stanów gry z podstawowej wersji gry.
    Jeśli wystąpi błąd, dla którego nie przygotowaliśmy komunikatu, pojawi się komunikat standardowy.

Gra wieloosobowa

Migracja danych trybu wieloosobowego na konsolę Xbox One

Jak przeprowadzić migrację danych trybu wieloosobowego:

    1. Na konsoli Xbox One wybierz „Menu główne”, a następnie „Dodatki”.
    2. Na ekranie dodatków wybierz opcję „Migruj dane trybu wieloosobowego”.
        WAŻNE! Migrację danych trybu wieloosobowego można przeprowadzić tylko raz.
        Migrację danych trybu wieloosobowego z Xbox 360 na Xbox One można przeprowadzić tylko za pośrednictwem menu Xbox One.
    3. Na ekranie pojawi się komunikat wyjaśniający, na czym polega proces migracji danych trybu wieloosobowego.
    4. W tym momencie możesz kontynuować proces lub go anulować. Przycisk kontynuacji został zmieniony z na , aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu tego pierwszego przed dokładnym zapoznaniem się z informacją o przebiegu procesu eksportu.
    5. Migracja danych trochę potrwa. Po jej zakończeniu powinien zostać wyświetlony następujący komunikat: „Migracja twoich danych trybu wieloosobowego z konsoli Xbox 360 udała się”.

Migracja danych trybu wieloosobowego została zakończona. Możesz teraz kontynuować zabawę na Xbox One.

Co należy wiedzieć na temat procesu eksportowania stanów gry?

    Jeśli na wykorzystywanym przez ciebie koncie była już przeprowadzana migracja danych trybu wieloosobowego, pojawi się informujący o tym komunikat.
        Migracja jest jednorazowa i nieodwracalna.
    "Błąd migracji – brak połączenia z usługami sieciowymi (EA, PSN / XBL). "
        Do przeprowadzenia migracji konieczne jest połączenie internetowe.
    "Błąd migracji – gracz nie zakończył transakcji zakupu. "
        Powodem jest zwykle niesfinalizowanie transakcji zakupu przez gracza. Uruchom grę na Xbox 360, aby sfinalizować transakcję.
    "Błąd migracji – gracz ma na koncie ponad 99 sztuk platyny. "
        Migracja konta jest możliwa tylko wtedy, gdy masz na koncie 99 lub mniej sztuk platyny. Jeśli masz na koncie jakąkolwiek sumę platyny, podczas migracji nie zostanie ona przetransferowana z Xbox 360 na Xbox One.
        Jeśli na koncie masz 99 lub mniej sztuk platyny, pozostanie ona na Xbox 360, a Xbox 360 i Xbox One będą odtąd miały oddzielne salda.
        Jeśli na koncie masz 100 lub więcej sztuk platyny, migracja zostanie wstrzymana. Aby ją kontynuować, musisz wydać platynę na Xbox 360.
    Jeśli wystąpi błąd, dla którego nie przygotowaliśmy komunikatu, pojawi się komunikat standardowy.

Najczęściej zadawane pytania – migracja stanu gry oraz profilu Dragon Age: Inkwizycja
Eksport/import stanów gry kampanii jednoosobowej:

Czym jest funkcja eksportu/importu stanów gry?

    Funkcja eksportu/importu stanów gry umożliwia wyeksportowanie twojego stanu gry z systemu PlayStation®3 i zaimportowanie go na system PlayStation®4 oraz wyeksportowanie stanu gry z konsoli Xbox 360 i zaimportowanie go na konsolę Xbox One.

Na jakich platformach mogę eksportować i importować moje stany gry?

    Eksport stanów gry jest możliwy tylko z systemu PlayStation®3 lub konsoli Xbox 360.
    Stan gry z systemu PlayStation®3 można zaimportować tylko na system PlayStation®4.
        Eksport stanu gry jest możliwy tylko w obrębie tego samego konta SEN/PSN na systemach PlayStation®3 i PlayStation®4.
    Stan gry z Xbox 360 można zaimportować tylko na konsolę Xbox One.
        Eksport stanu gry jest możliwy tylko między tagami gracza Xbox w obrębie tego samego konta EA (Origin) na konsolach Xbox 360 i Xbox One.

Czy mogę eksportować/importować stany gry na/z PC?

    W tej chwili eksportowanie i importowanie stanów gry na/z PC jest niemożliwe.

Co jest potrzebne, aby wyeksportować stan gry i go następnie zaimportować?

    Systemy PlayStation®:
        Połączenie internetowe.
        System PlayStation®3 z zapisanym stanem gry Dragon Age: Inkwizycja.
        Egzemplarz Dragon Age: Inkwizycja w wersji na system PlayStation®3 z zainstalowanym darmowym dodatkiem Czarne Emporium.
        Zalogowanie na konto EA w Dragon Age: Inkwizycja na twoim systemie PlayStation®3.
        System PlayStation®4.
        Egzemplarz Dragon Age: Inkwizycja w wersji na system PlayStation®4 z zainstalowanym darmowym dodatkiem Czarne Emporium.
        Zalogowanie na konto EA w Dragon Age: Inkwizycja na twoim systemie PlayStation®4.
    Konsole Xbox:
        Połączenie internetowe.
        Konsola Xbox 360 z zapisanym stanem gry Dragon Age: Inkwizycja.
        Egzemplarz Dragon Age: Inkwizycja w wersji na Xbox 360 z zainstalowanym darmowym dodatkiem Czarne Emporium.
        Zalogowanie na konto EA w Dragon Age: Inkwizycja na twojej konsoli Xbox 360.
        Konsola Xbox One.
        Egzemplarz Dragon Age: Inkwizycja w wersji na Xbox One z zainstalowanym darmowym dodatkiem Czarne Emporium.
        Zalogowanie na konto EA w Dragon Age: Inkwizycja na twojej konsoli Xbox One.

Co z dodatkami, które kupiłem na PlayStation®3 lub Xbox 360?

    Systemy PlayStation®:
        Jeśli kupiłeś dodatki „Szczęki Hakkona” lub „Awarskie łupy” na PlayStation®3, możesz je pobrać bez dodatkowych kosztów na swoim systemie PlayStation®4 za pośrednictwem tego samego konta SEN/PSN.
        Jeśli twój stan gry na systemie PlayStation®3 został stworzony, gdy te dodatki były zainstalowane, to na systemie PlayStation®4 również musisz je pobrać. W przeciwnym razie stanu gry nie będzie można zaimportować.
    Konsole Xbox:
        Jeśli kupiłeś dodatki „Szczęki Hakkona” lub „Awarskie łupy” na Xbox 360, możesz je pobrać bez dodatkowych kosztów na swojej konsoli Xbox One za pośrednictwem tego samego tagu gracza.
        Jeśli twój stan gry na konsoli Xbox 360 został stworzony, gdy te dodatki były zainstalowane, to na konsoli Xbox One również musisz je pobrać. W przeciwnym razie stanu gry nie będzie można zaimportować.

Co z przedsprzedażowymi przedmiotami promocyjnymi i zestawem „Płomień Inkwizycji”, które mam zainstalowane na moim systemie PlayStation®3 lub konsoli Xbox 360?

    Systemy PlayStation®:
        Jeśli podczas eksportowania stanu gry na swoim systemie PlayStation®3 miałeś zainstalowane elementy przedsprzedażowe lub zestaw „Płomień Inkwizycji”, zaimportowanie stanu gry na twój system PlayStation®4 będzie możliwe.
            Jeśli na systemie PlayStation®4 nie masz zainstalowanej tej samej zawartości co na PlayStation®3, stan gry zostanie wczytany bez niej i będziesz musiał korzystać z innego wyposażenia i (lub) pancerzy.
            Jeśli na systemie PlayStation®4 masz zainstalowaną tę samą zawartość co na PlayStation®3, to po wczytaniu stanu gry będzie ona dostępna na PlayStation®4.
    Konsole Xbox:
        Jeśli podczas eksportowania stanu gry na swojej konsoli Xbox 360 miałeś zainstalowane elementy przedsprzedażowe lub zestaw „Płomień Inkwizycji”, zaimportowanie stanu gry na twoją konsolę Xbox One będzie możliwe.
            Jeśli na Xbox One nie masz zainstalowanej tej samej zawartości co na Xbox 360, stan gry zostanie wczytany bez niej i będziesz musiał korzystać z innego wyposażenia i (lub) pancerzy.
            Jeśli na Xbox One masz zainstalowaną tę samą zawartość co na Xbox 360, to po wczytaniu stanu gry będzie ona dostępna na Xbox One.

Czy eksport i import stanu gry mogę przeprowadzić więcej niż raz?

    Wyeksportować możesz tyle stanów gry jednoosobowej, ile zechcesz.
    W danym momencie do zaimportowania jest dostępny tylko ostatni z wyeksportowanych stanów gry.
    Eksportować i importować stany gry możesz tyle razy, ile zechcesz.

W jaki sposób wykonać eksport i import stanu gry?

    Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi we wcześniejszej części niniejszego artykułu.

Dlaczego po zaimportowaniu stanu gry twarz mojego Inkwizytora wygląda inaczej?

    Staraliśmy się, by funkcja importowania stanu gry pozwalała jak najwierniej przenieść wygląd twojego Inkwizytora. Pewne opcje tworzenia postaci nie były jednak dostępne w wersjach gry na PlayStation 3 i Xbox 360.
    Zachęcamy do skorzystania z dostępnego w Czarnym Emporium Lustra Transformacji i do modyfikacji wyglądu Inkwizytora przed powrotem do świata Thedas.

Kiedy będzie dostępna ta funkcja?

    Funkcja eksportu i importu stanów gry zostanie udostępniona w ramach lipcowej aktualizacji Dragon Age: Inkwizycja (aktualizacja nr 8) na PlayStation®3 i PlayStation®4 oraz Xbox 360 i Xbox One.

Migracja danych trybu wieloosobowego:

Co to jest migracja danych trybu wieloosobowego?

    Funkcja migracji danych trybu wieloosobowego umożliwia przeniesienie twoich postępów trybu wieloosobowego Dragon Age: Inkwizycja z PlayStation®3 na PlayStation®4 oraz z Xbox 360 na Xbox One.

Na jakich platformach mogę przeprowadzić migrację moich danych trybu wieloosobowego?

    Migracja danych trybu wieloosobowego jest możliwa tylko z systemu PlayStation®3 lub konsoli Xbox 360.
    Dane trybu wieloosobowego z PlayStation®3 można przenieść tylko na system PlayStation®4.
        Migracja danych trybu wieloosobowego jest możliwa tylko w obrębie tego samego konta SEN/PSN na systemach PlayStation®3 i PlayStation®4.
    Dane trybu wieloosobowego z Xbox 360 można przenieść tylko na konsolę Xbox One.
        Migracja danych trybu wieloosobowego jest możliwa tylko w obrębię tego samego tagu gracza Xbox na konsolach Xbox 360 i Xbox One.

Czy mogę migrować dane na/z PC?

    W tej chwili migracja danych trybu wieloosobowego na/z PC jest niemożliwa.

Co się stanie, jeśli mam na koncie platynę?

    Migracja danych trybu wieloosobowego jest możliwa tylko wtedy, gdy na koncie masz 99 lub mniej sztuk platyny. Jakakolwiek platyna dostępna na twoim koncie nie zostanie przetransferowana.
    Przykład: jeśli na systemie PlayStation®3 masz 75 sztuk platyny, migracja zostanie przeprowadzona, ale platyna pozostanie przypisana do twojego systemu PlayStation®3.
        Platyna kupowana od tej chwili na systemie PlayStation®3 będzie dodawana do 75 sztuk platyny posiadanych już przez ciebie na systemie PlayStation®3.
        Platyna kupowana od tej chwili na PlayStation®4 będzie dodawana do oddzielnego salda przypisanego do tego systemu.

Co się stanie, jeśli mam już platynę na moim systemie PlayStation®4 lub konsoli Xbox One?

    Jeśli kupiłeś już platynę na systemie PlayStation®4 lub konsoli Xbox One, nadal będzie ona przypisana do twojego konta.

Co się stanie, jeśli poczyniłem już pewne postępy w trybie wieloosobowym na PlayStation®4 lub Xbox One?

    Wszelkie postępy dokonane na PlayStation®4 lub Xbox One przed migracją danych trybu wieloosobowego zostaną podczas migracji nadpisane.

Czy będę mógł nadal grać w trybie wieloosobowym na PlayStation®3 lub Xbox 360?

    Wszelkie postępy poczynione na PlayStation®3 lub Xbox One po migracji danych trybu wieloosobowego pozostaną już tylko na tych platformach, bo ponowna migracja danych trybu wieloosobowego jest niemożliwa.

Czy migrację danych trybu wieloosobowego można przeprowadzić więcej niż raz?

    Migrację danych trybu wieloosobowego można przeprowadzić tylko raz.
    Kolejne próby przeprowadzenia migracji trybu wieloosobowego nie będą możliwe, co zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem na ekranie.

W jaki sposób mogę przeprowadzić migrację danych trybu wieloosobowego?

    Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi we wcześniejszej części niniejszego artykułu.

Kiedy będzie dostępna ta funkcja?

    Funkcja migracji danych trybu wieloosobowego zostanie udostępniona w ramach lipcowej aktualizacji Dragon Age: Inkwizycja (aktualizacja nr 8) na PlayStation®3 i PlayStation®4 oraz Xbox 360 i Xbox One.

Drukuj