Patch 10 już dostępny!

Kolejna łatka jest już gotowa do pobrania.

 

 • Usunięto błąd, w wyniku którego ukończenie badań związanych z niektórymi istotami wymagało zawyżonej liczby przedmiotów.
 • Usunięto błąd mogący powodować znikanie z dziennika zadania „Piękna, nowa Pustka”.
 • Usunięto błąd, w wyniku którego po zgonie bez pełnej drużyny kamera nie przełączała się na kolejnego jej członka.
 • Usunięto błąd, w wyniku którego nie były wyświetlane imiona części postaci w Podniebnej Twierdzy.
 • Usunięto błąd powodujący śledzenie niewłaściwych składników w przypadku niektórych zapotrzebowań.
 • Usunięto błąd powodujący wyświetlanie niewłaściwych ikon dla niektórych schematów.
 • Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie elementów mozaiki na ścianie w Podniebnej Twierdzy.
 • Usunięto błąd, w wyniku którego kupiec w Zstąpieniu kupował od gracza przedmioty po zawyżonych cenach.
 • Usunięto błąd, w wyniku którego bronto mogły nie upuszczać materiałów do badań.
 • Usunięto błąd mogący powodować nieprawidłowe wyświetlanie nóg Cole’a po założeniu jednego z pancerzy.
 • Usunięto błąd mogący powodować nakładanie się ikon operacji na stole narad.
 • Usunięto błąd, w wyniku którego na wzgórzach koło Crestwood mogli nie pojawiać się przeciwnicy istotni dla ukończenia zadań.
 • Usunięto błąd, w wyniku którego mogły nie pojawiać się obrazy związane z niektórymi operacjami zwiadowczymi.
 • Usunięto błąd, w wyniku którego brama do osady Redcliffe mogła pozostać zamknięta.
 • Usunięto błąd, w wyniku którego surowce rzemieślnicze mogły trafiać do kategorii Kosztowności.
 • Usunięto błąd mogący powodować niewłaściwe rozmieszczenie lotosu świtu w ogrodzie Podniebnej Twierdzy.
 • Usunięto błąd, w wyniku którego część ukończonych operacji mogła nie znikać ze stołu narad.
 • Usunięto błąd mogący uniemożliwiać odblokowanie w kodeksie wpisu na temat Alistaira.
 • Usunięto błąd mogący uniemożliwić odblokowanie korony na sztandar Inkwizycji, jeśli gracz zdobył nakrycie głowy na Wybrzeżu Sztormów przed przejęciem twierdz.
 • Usunięto błąd mogący powodować wyświetlanie nieprawidłowych ikon wzmocnień dla niektórych zdolności.
 • Poprawiono stabilność działania gry.

Drukuj