Wywiad z April Bennett

Przygotowałem dla Was niespodziankę.  Specjalnie dla fanów Przystani Szarego Strażnika, przeprowadziłem kolejny wywiad. Tym razem miałem przyjemność porozmawiać z April Bennett, Producentką Nadzorującą, odpowiedzialną za film: Dragon Age: Świt Poszukiwacza. Rozmawialiśmy o umiejętnościach Cassandry, tajemniczej księdze i wielu innych, interesujących tematach. Jeśli interesujecie się tą produkcją,  to zapraszam do rozwinięcia, gdzie znajdziecie wyżej wymieniony wywiad.  Czy podobają się Wam takie niespodzianki? Z kim jeszcze mam porozmawiać? Piszcie w komentarzach.


Wywiad z April Bennett, Producentką Nadzorującą Dragon Age: Świt Poszukiwacza:

Czy dzięki filmowi dowiemy się czegoś więcej o Poszukiwaczach Prawdy? Jak dotąd wiemy tylko, że są to ludzie szkoleni do tego by tropić i zabijać magów krwi.

Tak, film ukazuje wiele z przeszłości Cassandry, która jest Poszukiwaczką Prawdy. Będziecie mogli zobaczyć także Wielkiego Poszukiwacza Aldrena.

W Japonii Gackt wykonywał specjalną piosenkę "Until the Last Day". Czy możemy się spodziewać czegoś podobnego w wykonaniu amerykańskiego artysty?

Tak, specjalnie do filmu Dragon Age zespół Seether napisał piosenkę pt. "Dragon in Me (Desire for Need) Roger Sanchez Remix".

Dlaczego wasze anime będzie dostępne tylko na płytach Blu-Ray i DVD? W Japonii film był także wyświetlany w kinach.

Na tydzień przed premierą wersji DVD i Blu-Ray, także w wybranych kinach w Ameryce Północnej odbyły się specjalne seanse filmu.

W grze Dragon Age II możemy zobaczyć Cassandrę trzymającą księgę ze znakiem Zakonu. Tę samą księgę możemy zobaczyć w filmie. Co to za księga? Pamiętnik? Pieśń Światła?

Jest to księga Zakonu, której szczerszych szczegółów nie określiliśmy. Księga jest ważna ale jednocześnie tajemnicza. To jest ta sama księga, którą Cassandra ma w grze Dragon Age II. (Odpowiedź udzielona przez Mike'a Lidlawa, dyrektora kreatywnego BioWare)

Czy Frenic jest Kultystą? Ceremonia picia smoczej krwi przypomina mi scenę z Dragon Age: Początek, w której kultyści pozwolili mi zrobić to samo po zniszczeniu prochów Andrasty.

Tak, jest on magiem krwi i smoczym kultystą.

Czy w filmie zobaczymy jakieś inne postacie z gier oprócz Casandry? Może Lelianę lub Kapitan Evangelinę?

Cassandra jest jedyną postacią, która pojawia się w aktualnie wydanych gra z serii Dragon Age oraz filmie. Inne postacie są czasem wspominane w tle historycznym Dragon Age ale niekoniecznie ukazywane są w grach. Nie oznacza to jednak, że postacie z filmu nie pojawią się w jakiejś przyszłej grze.

Czy w filmie ukażecie  więcej Orlais? Na zwiastunach widać jedynie Wielką Katedrę.

W filmie będziecie mogli zobaczyć lasy wokół Orlais oraz Wielką Katedrę. Po raz pierwszy będziecie mogli także zobaczyć Boską. Nie pokazujemy zbyt dużo miasta ale pozwolimy wam obejrzeć całą Wielką Katedrę.

Cassandra wygląda jak wojowniczka. Gdy widzimy ją po raz pierwszy, ubrana jest w ciężką zbroję. W kilku zwiastunach jednak, widać , że posiada ona duże zdolności akrobatyczne ? wysoko skacze, biega po ścianach, itp. Czy wojownicy są w stanie coś takiego zrobić? A może jest ona faktycznie łotrzykiem?

Cassandra jest Poszukiwaczką, więc jej trening jest specyficzny, gdyż musi znać wiele sposobów walki i mieć różne umiejętności.

Czy zobaczymy rodzinę Cassandry?

W filmie pojawiają się retrospekcje, w których widać rodzinę Cassandry. Należy ona do klanu Pentaghast z Nevarry, sławnego ze swej biegłości jako łowcy smoków.

Czy jest szansa, że zobaczymy Cesarzową Celenę I i jeden ze sławnych Orlezjańskich bali?

Nie.

Dlaczego film jest animacją 3D? Czy lubisz Vexille? Co możesz powiedzieć o współpracy z Fumihiko Sori?

Chcieliśmy z tym filmem zrobić coś innego i doszliśmy do wniosku, że styl i wygląd produkcji jakimi charakteryzuje się Sori-san będą doskonale pasować do świata Dragon Age. Jest to film w stylu anime zrobiony w 3D. Chcieliśmy zerwać z tradycyjną animacją 3D znaną dzisiaj i zrobić coś co każdemu się spodoba, i wiedzieliśmy, że Sori-san to dla nas zrobi.

 

Angielska wersja:

Interview answers from Supervising Producer, April Bennett:

Do we learn some more about Seekers of Truth thanks to the movie? So far we know they are people trained to hunt and kill blood mages.

Yes, the movie covers much of the backstory for Cassandra who is in the Seekers of Truth. You also see High Seeker Aldren.

In Japan there was a song "Until the Last Day" by Gackt. Can we expect something similar performed by american artist?

Yes the band Seether wrote a song specifically for Dragon Age called "Dragon in Me (Desire for Need) [Roger Sanchez Remix]"

Why your anime will be available only on Blu-Ray and DVD? In Japan it was also showed at cinemas.

We had limited screening in theaters in select cities across North America the week before the Blu-ray and DVD released.

In Dragon Age II we can see Cassandra holding a book with the mark of Chantry. The same book we see in your movie. What is this book? A Diary? Chant of Light?

It's a Chantry tome that we haven't illuminated any further. Significant, but undisclosed. It's the same book she has in Dragon Age II. (Answer credited to Mike Laidlaw, Creative Director - BioWare)

Is Frenic a Cultist? Ceremony of drinking dragon's blood reminds me a scene in Dragon Age Origins, where cultists allowed me to do so after defiling the ashes.

Yes, he is a blood mage that is a dragon cultist.

Do we see some characters from the games, besides Cassandra? Maybe Leliana or Captain Evangeline?

Cassandra is the only character that appears in both the current Dragon Age games and the animated movie. Other characters are referenced in the Dragon Age lore, but do not necessarily appear in the games. But that doesn't mean you might not see characters from the movie making their way into future games.

Do you show us more Orlais? On the trailers we can see only the Grand Cathedral.

Actually in the movie you get to see the woods around Orlais and the Grand Cathedral. This is the first time you get to see the Divine as well. You won?t see too much of the city but you do get to see all of the Grand Cathedral.

Cassandra looks like a warrior. The first time we see her, she's wearing a heavy armor. But in a few trailers she shows some impressive acrobatic skills - high jumps, wall-runs etc. Are warriors able to do this? Or maybe she is in fact a rogue?

Cassandra is a Seeker, so her training is a little different as she needs to know all types of fighting skills.

Will we see Cassandra's family?

There are flashbacks in the movie that show Cassandra's family. She is from the Pentaghast clan of Nevarra famous for their dragon hunting skills.

Is there a chance we see Empress Celene I and one of the famous Orlesian balls?

Nope.

Why 3D animation? Did you like Vexille? What can you say about working with Fumihiko Sori?

We wanted to do something different with this film, and we felt the look and feel of Sori-san's animation would be an amazing fit for the Dragon Age world. It's anime style done in 3D. We wanted to break out of the normal 3D animation you see and make something for everyone to enjoy and Sori-san could do that for us.


Drukuj